Vyhľadávanie

Reklama

ENERGIE2 – Nebeská ponuka
2 komodity – elektrina aj plyn od jedného dodávateľa.
http://www.energie2.sk
Energetické certifikáty
Vo vašom okolí - profesionálne, rýchlo, lacno.
http://www.certifikacia.com/

Zmena dodávateľa elektriny

Tu je formulár pre zmenu dodávateľa.

Zmena dodávateľa elektriny je proces, pri ktorom zrušíte zmluvu s pôvodným dodávateľm elektriny a pripojíte sa na nového dodávateľa elektrickej energie. Hoci proces zmeny dodávateľa je administratívne pomerne zložitý, pre odberateľa to často znamená Prečo zmeniť dodávateľa elektrickej energie? Prvoradým dôvodom na zmenu dodávateľa elektriny je cena. Cene elektrickej energie nie je pevná a alternatívni dodávatelia dokážu pružnejšie reagovať na zmenu ceny elektriny na európskych trhoch. Zmenou dodávateľa elektrickej energie však môžete zmeniť len cenu silovej elektriny. To namená, že môžete ovplyvniť len cenu elektrickej enrgie a nie distribučné poplatky. Tie zostávajú rovnaké bez ohľadu na dodávateľa. Veľmi približne je možné povedať, že zhruba 50% faktúrovanej ceny za elektrinu putuje do vrecka distribučnej spoločnosti, čo je v slovenských podmienkach ZSE distribúcia a.s., Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. a Východoslovenská distribučná a.s.

Faktúry za elektrinu

Je unáhlené kalkulovať úspory, ktoré môžete získať len na základe ceny za silovú elektrickú energiu. Väčšina dodávateľov elektriny uvádza na svojich stránkach práve tieto ceny. Úspora platieb za elektrickú energiu preto nie je percentuálne rovnaká ako úspory, ktoré deklaruje dodávateľ. Ak alternatívny dodávateľ deklaruje cenu silovej energie o 10-20% nižšiu, výsledná zľava na faktúre môže byť 5-10%. Okrem toho, často záleží aj na pomere elektriny odobranej vo vysokej tarife a v nízkej tarife. Zmenou dodávateľa elektriny zvyčajne šetríte viac prostriedkov vo vysokej tarife. Najlepší výsledok dostanete, ak budete počítať s reálnymi údajmi z vyúčtovacej faktúry.
Ak ste firma a uvažujete o zmene dodávateľa elektriny, odporúčame vám sledovať ceny elektriny a plynu na drážďanskej energetickej burze www.eex.com. Nemusíte byť odborník, aby ste videli, že ceny energií stúpajú alebo klesajú. Pokiaľ je váš odber zaujímavý, dodávateľ vám môže urobiť výhodnejšiu cenovú ponuku práve v období, keď sú ceny dlhodobej elektrickej energie nízke. Pre malých odnerateľov a domácnosti nie je táto možnosť zaujímavá.

Administratívne úkony súvisiace so zmenou dodávateľa

Zmena dodávateľa elektriny je pre odberateľa elektrickej energie veľmi jednoduchá. Nemusíte vypĺňať žiadne zložité dokumenty, písať výpovedene a podobne. Stačí, ak vyplníte tento on-line formulár a všetko vybavíme za vás.  Pripravíme vám text výpovede súčasnému dodávateľovi elektriny aj splnomocnenie na zabezpečenie procesu zmeny dodávateľa elektriny u distribučnej spoločnosti. Zmenou dodávateľa sa pre odberateľa nič nemení. Nie je potrebné meniť elektromer ani iné technické prostriedky. V niektorých prípadoch príde pracovník odpočítať stav elektromera ku dňu zmeny dodávateľa elektriny. Odobratú elektrickú energiu pred dňom zmeny dodávateľa ešte zaplatíte pôvodnému dodávateľovi a spotrebovanú elektrinu  po tomto dni už budete platiť novému dodávateľovi elektrickej energie. Ako odberateľ si všimnete zmenu len v tom, že vám bude chodiť iná faktúra za elektrickú energiu. Nesmiete pri tom zabudnúť zmeniť údaje na trvalom platobnom príkaze alebo Inkaso, aby naďalej platby neodchádzali pôvodnému dodávateľovi elektriny. Ich vymáhanie môže byť dosť problematické a navyše váš nový dodávateľ elektriny nebude evidovať úhradu faktúr za elektriku a môže vás penalizovať.