Vyhľadávanie

Reklama

ENERGIE2 – Nebeská ponuka
2 komodity – elektrina aj plyn od jedného dodávateľa.
http://www.energie2.sk
Energetické certifikáty
Vo vašom okolí - profesionálne, rýchlo, lacno.
http://www.certifikacia.com/

Elektrická energia

Trh s elektrickou energiou funguje na rovnakom princípe ako trh s akoukoľvek inou komoditou. Elektrická energia (elektrina, elektrika) sa musí niekde vyrobiť (v tepelnej elektrárni, jadrovej elektrárni, vodnej elektrárni alebo iných ekologických elektrárňach) a konečný spotrebiteľ potom elektrinu spotrebuje napríklad na svietenie, pranie a podobne. Samozrejme, že si ako konečný spotrebiteľ si nepôjdete kúpiť svoju elektriku do elektrárne (možno s výnimkou malých vodných elektrární alebo slnečných-solárnych elektrární niekde u suseda), ale elektrinu kupujete od sprostredkovateľa (poskytovateľa) elektrickej energie (tradične od ZSE, SSE a VSE Západoslovenská, Stredoslovenská, Východoslovenská energetika).
Ako to teda funguje? Existujú 4 články pri obchodovaní s elektrickou energiou:

  • výrobcovia elektrickej energie – zdroje energie (elektrárne)
  • distribučné firmy (elektrizačná sústava)
  • obchodníci (dodávatelia) elektrickej energie
  • spotrebitelia elektriny

 

1. Výroba elektrickej energie

Elektrická energia, ktorú spotrebúvame sa vyrába v elektrárňach. Vlastnosťou elektrickej energie je, že nevieme identifikovať, v ktorej elektrárni bola vyrobená. V Rakúsku pred časom predávali zariadenia, ktoré po zapojení do elektrickej zásuvky indikovali koľko spotrebovanej elektriky bolo vyrobené v jadrovej (atómovej) elektrárni. Jadrové elektrárne sú v niektorých krajinách považované za ekologické, pretože vyrábajú elektrickú energiu z obnoviteľného jadrového paliva a na rozdiel od uhoľných tepelných elektrární, ktoré permanentne znečisťujú ovzdušie. V iných štátoch predstavujú atómové elektrárne hrozbu na životné prostredie. Zdroje elektrickej energie majú strategický význam pre štát, napriek tomu dochádza k privatizácií elektrární a iných energetických zdrojov.
V súčasnosti sa začína rozmáhať výroba elektriky zo slnečných kolektorov (solárnych panelov, solárnych článkov, fotovoltaických panelov - slnečné elektrárne). Solárna elektrická energia je v našich podmienkach najdrahšia. Fotovoltaické panely vyrábajú elektriku zo slnka, avšak technológia výroby slnečných kolektorov (solárnych panelov) je pomerne náročná a používajú sa pri tom pomerne drahé materiály (napríklad kremík), takže bez vysokých štátnych dotácií a vysokej výkupnej cene energie zo slnečných elektrární by sa takto vyrobená elektrika nevyplatila. Slnko ako zdroj energie má samozrejme väčší význam, čím bližšie sme k rovníku a čím viac je slnečných dní. Naši Rakúski susedia využívajú vietor ako zdroj energie a pri našich hraniciach je možné vidieť desiatky veterných elektrární s veternými turbínami. Prímorské štáty môžu využívať more ako zdroj energie. V našich zemepisných šírkach je najbezpečnejší zdroj energie voda. Množstvo riek poskytuje vhodné podmienky pre vodné elektrárne, ktoré predstavujú veľký zdroj elektrickej energie, ktorá sa považuje za ekologickú a obnoviteľnú energiu.
Keď hovoríme o zdrojoch elektrickej energie nesmieme zabudnúť na Biomasu. Elektrická energia získaná z biomasy predstavuje v niektorých krajinách až 15% všetkej vyrobenej elektriny.

2. Distribúcia elektrickej energie

Distribučná elektrická sieť zabezpečuje prenos elektrickej energie od výrobcu k spotrebiteľovi. Elektrizačná prenosová sústava je vo vlastníctve štátu a má na starosti rozvodnú sieť 220kV a 400kV. Rozvody napätia 110kV a nižšie majú na starosti distribučné spoločnosti ZSE, SSE a VSE. Preto sa aj ceny za distribúciu elektriny na  území SR líšia v závislosti od zložitosti terénu. Nezáleží pri tom, ako ďaleko sa nachádza spotrebiteľ elektrickej energie od výrobcu elektriny, ceny za distribúciu elektriky sú v danom kraji rovnaké. Distribučné spoločnosti vlastnia elektrické vedenia až po elektromer, ktorý sa nachádza u spotrebiteľa.

 

3. Dodávatelia elektrickej energie.

V súčasnosti existujú v každom kraji tradiční dodávatelia elektrickej energie – ZSE, SSE, VSE. Nová legislatíva umožňuje, aby existovali alternatívni poskytovatelia elektrickej energie. Alternatívny poskytovateľ elektriny nakupuje elektriku v elektrárňach (prostredníctvom burzy) a predáva ju konečnému spotrebiteľovi. Každý alternatívny poskytovateľ má vlastné cenníky, ktoré sú však zvyčajne nižšie ako ponúkajú klasickí dodávatelia elektriky.

 

4. Spotrebitelia (Odberatelia) elektriny

Každá súkromná osoba alebo podnikateľ potrebuje elektrinu. Elektrifikácia, ktorá prebehla v 50-tych rokoch zabezpečila, že elektrické vedenia boli privedené aj do najodľahlejších končín. V súčasnosti pravdepodobne neexistuje domácnosť alebo firma, ktorá by nemala pripojenie do elektriky. (S výnimkou niektorých odľahlých chát, ktoré používajú solárne fotovoltaické články alebo elektrické generátory.) Každý spotrebiteľ je pripojený prostredníctvom elektromeru, ktorý meria spotrebovanú činnú elektrickú energiu. Spotrebitelia sa delia na domácnosti (s istením zvyčajne do 50A) a na podnikateľov, ktorí majú rôzne odbery a zvyčajne sa rozdeľujú podľa objemu odobranej elektrickej energie.

Slovenská energetika prežíva v súčasnom období výrazné zmeny. Na jednej strane je možnosť vybrať si alternatívneho poskytovateľa elektrickej energie a na druhej strane vláda uvažuje o predaji podielu akcií Slovenských elektrární. Najväčší podiel výroby elektrickej energie prinášajú tepelné elektrárne, jadrové elektrárne a vodné elektrárne. Aktuality, čo píšu iní o dodávateľoch elektrickej energie.