Vyhľadávanie

Reklama

ENERGIE2 – Nebeská ponuka
2 komodity – elektrina aj plyn od jedného dodávateľa.
http://www.energie2.sk
Energetické certifikáty
Vo vašom okolí - profesionálne, rýchlo, lacno.
http://www.certifikacia.com/

Štruktúra ceny elektrickej energie.

Pre väčšinu z nás je dôležitý údaj na faktúre, ktorý mi hovorí, koľko elektrickej energie som minul za určité obdobie a koľko mám za to zaplatiť. Z tohoto údaja si viem potom zrátať, koľko ma stála 1 kilowatthodina elektrickej energie. Tým sa vo väčšine prípadov náš záujem o cenu elektrickej energie končí.

Tí z nás, komu sa zdá táto čiastka privysoká začína uvažovať o tom, ako by sa dalo ušetriť. Samozrejme, zemna dodávateľa je prvou alternatívou, ktorá nás napadne. Potom  existujú aj ďalšie možnosti, ako sa dá na elektrickej energii ušetriť. Tu je 10 tipov na úspory.

Cena elektrickej energie, má nasledovné položky:

1. Cena za silovú energiu (elektrickú energiu ako komoditu). Túto zložku ceny môžete ovplyvniť zmenou dodávateľa elektriny. Ceny silovej energie medzi jednotlivými dodávateľmi sa môžu pohybovať v rozmedzí 10-20%.

2. Distribúcia a prenos - toto je fixná cena elektriny diktovaná štátom. Líši sa len geograficky, to znamená, že každú kraj má iné poplatky za distribúciu elektrickej energie. Poplatok za distribúciu a prenos elektrickej energie je kolo 10€ za MWh

3. Spotrebná daň - v minulosti bola oslobodená elektrina pre domácnosti od spotrebnej dane. V súčasnosti to už nie je pravda a všetka spotrebovaná elektrická energia je zaťažená spotrebnou daňou. V súčasnosti je spotrebná daň v sume 1,32€ na 1 MWh

4. Straty - odberatelia musia platiť aj za straty elektrickej energie, ktoré vznikajú pri prenose najmä v samotných vedeniach, ale aj v transformátoroch. Poplatok za straty v systéme je okolo 3€ za MWh

5. Poplatky za výkon - tá sa účtuje hlavne u firiem. Predsatavuje fixnú mesačnú platbu v závislosti od veľkosti hlavného ističa.

6. Systémové služby - závisia od odberu elektrickej energie. Cena sa pohybuje okolo 9 € za MWh

7. Prevádzkovanie systému - tvorí najväčšiu položku regulovanej zložky ceny elektrickej energie. Pohybuje sa okolo 15 EUR za MWh.

8. Jadrový odpad - v cene elektrickej energie je zahrnutá aj cena za likvidáciu jadrového odpadu a budúca likvidácia jadrových (atómových) elektrární.

9. DPH - celá suma za elektrickú energiu je ešte zaťažená daňou z pridanej hodnoty, ktorá je v súčasnosti 20%.

V cene za distribúciu elektrickej energie sú ukryté ďalšie poplatky, ktoré súvisia hlavne s podporou obnoviteľných zdrojov elektrickej energie. Detailný popis týchto poplatkov nájdete na stránke venovanej vplyvu OZE na cenu elektriny.