Vyhľadávanie

Reklama

ENERGIE2 – Nebeská ponuka
2 komodity – elektrina aj plyn od jedného dodávateľa.
http://www.energie2.sk
Energetické certifikáty
Vo vašom okolí - profesionálne, rýchlo, lacno.
http://www.certifikacia.com/
Potrebujete profesionálne tienenie?
Žalúžie, rolety, markízy, sieťky proti hmyzu a oveľa viac.
http://www.zaluzie.sk/

Alternatívny dodávateľ elektriny

Na tejto stránke ponúkame možnosť výberu alternatívneho dodávateľa elektrickej energie. Nepovieme vám ktorý je najlepší dodávateľ. Každý môže mať rôzne skúsenosti  s jednotlivými dodávateľmi elektriny a preto je dobrá získať aj nejaké odporúčanie od priateľov a známych.

Tu je abecedný zoznam alternatívnych dodávateľov elektrickej energie, ktorých sa nám podarilo nájsť na Internete:

 

Zákonná možnosť zmeny dodávateľa elektrickej energie vyvolala boj o zákazníka medzi klasickými dodávateľmi (ZSE, SSE a VSE) a alternatívnymi dodávateľmi, ale aj alternatívnymi dodávateľmi elektriny medzi sebou. Licenciu na obchodovanie s elektrinou získalo viac než 30 firiem, z ktorých asi 15 sa skutočne venuje obchodovaniu s elektrickou energiou celoplošne. (Veľa dodávateľom má licenciu lek preto, aby mohli predávať elektrinu lokálne, napríklad v priemyselných parkoch, administratívnych budovách a podobne. Títo dodávatelia sú často nazývaní "alternatívni" dodávatelia, pretože predstavujú alternatívu ku klasickým dodávateľom elektrickej energie ZSE, SSE a VSE.

liberalizácii trhu s elektrinou došlo v roku 2007 a odo tohto roku si každý spotrebiteľ (odberateľ) elektrickej energie môže vybrať svojho dodávateľa elektrickej energie. Samozrejme, zmena dodávateľa je dlhší proces a preto sa neodporúča meniť dodávateľa elektriny častejšie ako raz za rok. Pri tom treba brať do úvahy aj obchodné podmienky každého dodávateľa, ktoré stanovujú akú dobu pred vypršaním zmluvy o dodávke elektriny je potrebné podať výpoveď súčasnému dodávateľovi elektrickej energie.

Ak ste sa rozhodli zmeniť dodávateľa elektrickej energie, stačí ak vyplníte príslušné tlačivá a nový dodávateľ elektrickej energie vybaví za vás všetky potrebné úkony. Zmena dodávateľa elektriny nie je spojená so žiadnym mechanickým zásahom do rozvádzača alebo elektromera a z hľadiska používateľa elektriny si ju ani nevšimnete. Takisto sa nemusíte báť zníženej kvality elektrickej energie od alternatívneho dodávateľa elektriny. Klasickí aj alternatívni dodávatelia nakupujú elektriku od tých istých výrobcov a kvalita elektrickej energie v mieste odberu závisí od distribučnej sústavy a nie od dodávateľa elektriny.

Prečo je potom vhodné zmeniť dodávateľa? Ide tu hlavne o úspory. Zmenou dodávateľa elektriny môžete ušetriť 10% a viac za platby za elektrickú energiu. Pri dvojtarifných odberoch sú možné úspory aj do 30%. Je to spôsobené hlavne tým, že alternatívni dodávatelia elektriny sú flexibilnejší, môžu nakupovať elektrinu výhodne aj v menších množstvách a tým zabezpečia aj nižšie predajné ceny elektriny.

Alternatívni dodávatelia elektrickej energie sa väčšinou zameriavajú na pripájanie firiem nad 30 MWh ročne. Pre tieto subjekty nie je potrebné, aby URSO schvaľoval cenníky pre domácnosti a pre malé firmy. Samozrejme, komplikácie so schvaľovaním cenníkov sú len jedným z dôvodov, prečo sa väčšina alternatívnych dodávateľov elektriny neorientuje na tento segment. Druhým dôvodom je, že spotreba domácností a malých firiem je tak malá, že zisky z predaja elektriny zhruba pokrývajú administratívne náklady spojené s poskytovaním elektrickej energie.

Podľa údajov URSO, v roku 2010 zmenilo dodávateľa elektriny vyše 17.000 domácností. Samozrejme, že toto číslo je zanedbateľné voči celkovému objemu domácností pripojených do  siete elektrickej energie. Napriek tomu sa predpokladá, že tradiční dodávatelia elektrickej energie budú podnikať kroky na zníženie hromadného odlivu odberateľov. Predpokladá sa, že čiastočne upravia ceny elektriny (na úroveň alternatívnych dodávateľov ju však nemôžu znížiť kvôli vysokým prevádzkovým nákladom), ale budú realizovať osvetu a skvalitňovať služby, aby využili potenciál, ktorý zatiaľ väčšina alternatívny dodávateľov elektriny nemá.

Nie všetci alternatívni dodávatelia (distribútori) elektriny skutočne dodávajú elektrickú energiu koncovým spotrebiteľom. Tu je kompletný zoznam licencií na dodávku elektriny pre domácnosti v roku 2010, ktoré vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO).

 • ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, číslo rozhodnutia 0015/2010/E,
 • SSE, a. s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina, číslo rozhodnutia 0017/2010/E,
 • VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, číslo rozhodnutia 0020/2010/E,
 • ATLAS REAL, s.r.o., Ružinovská 42, 821 01 Bratislava, číslo rozhodnutia 0201/2010/E,
 • AC energia s. r. o.,Koceľova 5726/17A, 821 08 Bratislava, číslo rozhodnutia 2010E0407 
 • BICORN SK, s.r.o., Kollárova 85A, 036 01 Martin, číslo rozhodnutia 0310/2010/E,
 • Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava, číslo rozhodnutia 0101/2010/E,
 • CI.BU.PRA. s.r.o., Rajecká 10, 821 07 Bratislava, číslo rozhodnutia 0133/2010/E,
 • Development In Slovak Investments s.r.o., Tolstého 7, 902 01 Pezinok, číslo rozhodnutia 0157/2010/E,
 • ELBEVA, a.s., Letištná 61/319, 929 01 Dunajská Streda, číslo rozhodnutia 0092/2010/E,
 • Energetické centrum a.s., Sartorisova 10, 821 08 Bratislava, číslo rozhodnutia 0286/2010/E,
 • ENSTRA, s.r.o., Stráňavy 88, 013 25 Stráňavy, číslo rozhodnutia 0094/2010/E,
 • EUROCOM Investment, s.r.o., Bešeňová 136, 034 83 Bešeňová, číslo rozhodnutia 0165/2010/E,
 • GEON, s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, číslo rozhodnutia 0188/2010/E,
 • Hornonitrianska bane Prievidza, a.s., ul. Matice slovenskej 10, 971 71 Prievidza, číslo rozhodnutia 0254/2010/E,
 • Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, číslo rozhodnutia 0109/2010/E,
 • KOMTERM a.s., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, číslo rozhodnutia 0100/2010/E,
 • Komunal Energy, a.s., Kálov 4, 010 01 Žilina, číslo rozhodnutia 0200/2010/E,
 • Kremnická banská spoločnosť, s.r.o., J.Horvátha 889/8, 967 01 Kremnica, číslo rozhodnutia 0128/2010/E,
 • Letisko M.R.Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS), Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava, číslo rozhodnutia 0255/2010/E,
 • Magna E.A., s r. o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany, číslo rozhodnutia 0105/2010/E,
 • MEOPTIS, s.r.o., Lachova 37, 851 03 Bratislava, číslo rozhodnutia 0099/2010/E,
 • Pow-en a.s., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, číslo rozhodnutia 0304/2010/E,
 • Power Trade, a.s., Za plavárňou 3937/1, 010 08 Žilina, číslo rozhodnutia 0096/2010/E,
 • SHP Harmanec, a.s., Harmanec, 976 03 Harmanec, číslo rozhodnutia 0270/2010/E,
 • Slovakia Energy, s.r.o., Panenská 29, 811 03 Bratislava, číslo rozhodnutia 0180/2010/E,
 • Slovenské cukrovary s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sereď, číslo rozhodnutia 0243/2010/E,,
 • Slovenské elektrárne, a. s., Hraničná 12, 827 36 Bratislava, číslo rozhodnutia 0134/2010/E,
 • SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, číslo rozhodnutia 0262/2010/E,
 • Tatranské lanové dráhy, a.s., Tatranská Lomnica 7, 059 60 Vysoké Tatry, číslo rozhodnutia 0098/2010/E,
 • Vaša energia s.r.o., Nové záhrady I č.11, 821 05 Bratislava, číslo rozhodnutia 0310/2010/E,
 • Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, číslo rozhodnutia 0057/2010/E,
 • Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, číslo rozhodnutia 0116/2010/E,

 

Alternatívni dodávatelia elektriny

Slovo "alternatívny dodávateľ" (alebo alternatívny distribútor elektrickej energie, alternatívny predajca) vzniklo len preto, lebo noví dodávatelia elektrickej energie poskytujú alternatívu ku tradičným dodávateľom ZSE, SSE a VSE. Pravda je však taká, že všetci alternatívni dodávatelia (distribútori, predajcovia) poskytujú úplne rovnaké služby v oblasti pripojenia do elektrickej siete ako aj klasickí dodávatelia. Celá služba dodávky elektrickej energie je v podstate administratívna práca a predstavuje len nahlásenie odberateľa distribučenej spoločnosti, spracovanie zmlúv, vystavovanie faktúr odberateľom a komunikácia s distribučnou spoločnosťou. Hoci alternatívni dádavatelia (distribútori, predajcovia) nemajú radi keď sú nazývaní alternatívnymi, ale sami to často uvádzajú na svojich internetových stránkach.

Hľadali sme výrazy, ktoré ľudia používajú keď sa hovorí o dodávateľoch elektrickej energie. Najčastejšie (medzi nesprávnymi výrazmi) sa používa slovo dodávatelia elektrického prúdu. Elektrický prúd je fyzikálna veličina (samozrejme aj elektrická energia) a charakterizuje len jednu z hodnôt elektrickej energie. Pri známej hodnote elektrického napätia je možné samozrejme vyrátať elektrický výkon (spotrebu) a aj elektrickú energiu. Maximálna hodnota elektrického prúdu je vyjadrená veľkosťou hlavného ističa, na základe ktorého sa počíta veľkosť platieb vo faktúre za elektrinu.
Ďalším nesprávnym výrazom je "alternatívni dodávatelia elektriky". Slovo elektrika sa považuje za alternatívu k slovu elektrina. Je to skôr slovo slangové a výraz "alterntívny dodávateľ elektriky" by sa nemal používať. Stretli sme sa aj s výrazom "alternatívni distribútori elektriny". Tento výraz predstavuje  zmiešanie pojmov distribútor elektrickej energie a alternatívny dodávateľ elektriny. Distribútora elektrickej energie nie je možné si vybrať (sú to distribučné spoločnosti vo východoslovenskom, stredoslovenskom a západoslovenskom kraji), preto ani neexistuje alternatívny distribútor elektrickej energie. Napriek tomu používame aj vyýraz "Distribútor elektriny" na našej stránke, pretože viacerí odberatelia elektrickej energie hľadajú dodávateľa elektriny práve frázou distribútor elektriny.
Často používaným alternatívnym výrazom je aj "predajca elektrickej energie". Toto je tiež správny výraz, pretože dodávatelia elektriny ju niekde "nakúpia" a potom ju zas "predajú", takže určitým spôsobom sú to predajcovia, aj keď v podstate "elektrickú energiu" nikdy fyzicky nevlastnia, lebo sa nedá uskladniť, len sprosztredkujú nákup od výrobcu a predaj spotrebiteľovi elektriny.

Alternatívni dodávatelia - partneri portálu www.elektrickaenergia.sk

Aj napriek tomu, že sme nezávislí na alternatívnych dodávateľoch elektriny, musíme zabezpečiť dostatok financovania na prevádzku portálu www.elektrickaenergia.sk. Jedným zo zdrojov príjmov je bannerová reklama na stránke. Na stránke sa preto môže objaviť reklama na niektorého alternatívneho dodávateľa elektrickej energie alebo aj klasického dodávateľa, ako je ZSE, SSE a VSE. Neznamená to, že takýto dodávateľ je uprednostňovaný oproti iným dodávateľom elektriny. V takomto prípade sa jedná o bežný komerčný vzťah a každý dodávateľ elektrickej energie ho môže využiť podľa svojho zváženia.

DomovO násElektrinaDodávateliaFirmyŠtruktúra cenyZmena dodávateľaKontaktInformácietestSlovníkDiskusia